Emniyet Teşkilatı Sendikası

EGM Gih Memuru Ne İş Yapar?

Egm Gih Memuru Ne İş Yapar
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çeşitli nedenlerden dolayı GİH Memuru olarak atanan personel büro hizmetlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında görev yapar. Hafta sonları, Resmi ve Dini Bayramlarda diğer devlet memurları gibi izinli sayılır. Ancak görev yaptığı sırada kendisine verilen işler kanuna aykırıdır.

Egm Gih Memuru Ne İş Yapar? Ne Yapmalıdır?

Egm kadrolarında görev yapan Gih memurlarının istihdamı konusunda yapılan bir takım yanlışlar bulunmaktadır, bunların başında ise Gih memurunun Adli görev ifa eden birimlerde, adli görev verilmesi. bu husus 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa, Polis Merkezi Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 29367668-86167-(63210)414/2016 sayılı yazısı gereğince mevzuata aykırıdır. Polis, Adli Kolluk memurudur; ancak Gih Memuru adı üzere Genel İdare Hizmetleri olduğundan adli değil; idari görevler verilmesi gereken memurdur.

Egm Gih Memuru Görevleri

Gih Memuru İdari; Polis Memuru Adli Görevde Çalışmalıdır

Emniyet Teşkilatında karşılaşılan en büyük istihdam sorunlarından bir tanesi görevlendirme yapan amirlerin bu ayrıntıların farkında olmamasından kaynaklanmaktadır. Zira Gih memurunun Adli birim olan Polis merkezi amirliklerine atanmaması gerekirken tam aksine polis merkezine atamaları yapılmakta ve burada idari kısımda değil adli kısımda çalıştırıldıkları onlarca örnek mevcuttur. ne var ki aynı birimde idari kısımda ise polis memuru görev yapmaktadır.
Egm Gih Memuru Ne İş Yapar

Gih Memuru İstihdamı Nasıl Olmalı

Emniyet Teşkilatının görev yapılanmasında Adli ve İdari birimleri bulunmaktadır, merkez teşkilatının tamamı idari kısımlardan oluşmakta iken, taşra teşkilatında ise temel olarak polis merkezi amirlikleri adli; diğer birimler idari görevler ifa eder. Bu birimler arasında Gih memurlarının idari birimlerde çalışması tartışmaya kapalı bir gerçek iken ısrarla polis memurunun idari kısımda; Gih memurunun ise adli kısımlarda görevlendirilmesi artık iyi niyetten uzak, suç teşkil eden uygulamalardır. Bu yanlışlar düzeltilmelidir. Emniyet Teşkilatı Sendikası bu konunun her zaman takipçisi olarak kalacaktır.