Emniyet Teşkilatı Sendikası

EŞ DURUMU İLE GİH sÜRECİ

Eş Durumu İle Gih Süreci
Eş durumu ile gih sınıfına geçiş nedir detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Emniyet Teşkilatında eşleri çakılı kadro olarak görev yapan yani görev yaptığı birimiz başka bir biriminde görev yapma olanağı bulunmayan yada özel sektörde çalıştığından dolayı görev yerlerinin değiştirilmesi mümkün olmayan polis talep etmesi halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanmaktadır. Bu husus Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 39. Maddesinde düzenlenmiştir. Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma Madde 39 – (Değişik:RG-17/3/2022-31781-CK-5306/26 md.) Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir. Birinci fıkra kapsamında sınıf değiştirenler, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamaz.

Hukuksuz Uygulama ve Mağduriyet

Anayasamızın 128. Maddesinde açıkça memurların özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin kanun ile yapılmasına hükmedilmiş olsa da yine teşkilatımız klasik olarak bu durumu Anayasaya aykırı bir şekilde yönetmelik ile düzenlemiştir. Oysa eşinin tayini mümkün olmayan durumlarda polislerin İdari Polis bölümüne aktarılması seçeneğinin de sunulması en hukuki ve doğru istihdam olacaktır. Mevcut durumda eşi kamu kurumlarında çalışanlar ve hatta özel sektörde çalışanlar dilekçe ile GİH Sınıfına geçiş için başvurarak olumlu sonuçlar almaktadır. Polis eş durumu ile GİH Sınıfına geçince maaşında ortalama yüzde 20 lik bir düşüş yaşamakla birlikte yıpranma olarak bilinen Fiili Hizmet Zammından mahrum kalmaktadır. Kendi memleketinde çalışıp şark görevi zorunluluğu da yoktur. GİH Sınıfına geçen bir polis sendika üyesi de olabilmektedir.
Eş Durumu İle Gih Süreci

Geçiş Süreci Nasıl Olur

Her ne kadar bu düzenlemeye Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak Anayasa ya aykırılığı gerekçesi ile karşı olsakta mevcut düzenleme ile eşinin görevi nedeniyle GİH Sınıfına nasıl geçileceğine dair düzenleme, Sendikamız yöneticisi Sayın Rıdvan ARDALI tarafından aşağıdaki videoda anlatılmıştır.

Ayrıca eşinin görevi nedeniyle polis memuru iken sınıf değiştirerek eş durumu ile gih sınıfına geçen sendikamız yöneticilerinden Sayın İsmail Ekici’nin bu süreçte yaşadıklarını kaleme aldığı yazısını bu Link‘e tıklayarak okuyabilirsiniz.


Daha fazla soru ve görüşleriniz için İletişim formu doldurarak yada Anasayfamızda bulunan Whatsapp gruplarımıza katılabilirsiniz. Üzerinde tartışılmasını istediğiniz konular ve sizin durumunuzda olan insanlar ile görüşlerinizi paylaşmak için web sitemiz forum bölümünde üye olarak başlık açabilir, mevcut başlıklara görüşlerinizi yazabilirsiniz.