Emniyet Teşkilatı Sendikası

Yıllık kontrol muayenesi zulmü

Psikiyatrik hastalıkları bulunan memurların her yıl kontrol muayenesine gönderilmesi ve arkadaşlarımızın bu hususta yaşadığı zorluklar sebebiyle bu uygulamaya son verilmesi amacıyla talebimizi İçişleri Bakanlığına bildirdik.

Durum Bildirir Rapor Hk_page-0001
Durum Bildirir Rapor Hk_page-0002