Emniyet Teşkilatı Sendikası

OPERASYON TAZMİNATI HAKKIMIZDIR

Personele Operasyon Tazminatı ödemesi yapılan illerde, aynı hayati riski taşıyan sivil memurlara da ödeme yapılması talebimiz 

Operasyon Tazminatı_page-0001
Operasyon Tazminatı_page-0002