Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Görev Tanımına Aykırı Çalıştırma

Görev tanımına aykırı şekilde çalıştırılan arkadaşlarımız için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak mevzuata aykırı görevlendirmelerin iptal edilmesi talep edilmiştir.

Askerlik Borçlanması

08.09.1999 tarihi ve öncesinde askerlik yapan işçi ve esnaf askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999 ve öncesine çekerek EYT yasasından faydalanmış,  memurlar ise SGK Genelgesiyle kapsam dışı tutulmuş ve mağdur edilmiştir. Konuyla alakalı Cumhurbaşkanlığı Makamına yazı yazışmıştır. Bu mağduriyetin çözümü için elimizden geleni yapacak ve konunun takipçisi olacağız.

Üyemizin Disiplin Cezasının İptali İçin Davamız Açılmıştır

“İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmi dört saate kadar göreve gelmemek” disiplin fiilini işlediği iddia edilen üyemize verilen “1 Günlük Aylık Kesimi” disiplin cezasının iptali için İstanbul 9.İdare Mahkemesinde üyemiz adına dava açılmıştır.

Ombusmanlık Başvurumuz

Sivil emniyet mensuplarının senelik izinlerinin olağanüstü dönemler haricinde kapatılmaması ve buna ilişkin usul ve esaslar ile serbest kılık kıyafetle işyerine gidilmesine yönelik birtakım kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kaldırılması için OMBUSMANLIK’a başvuruda bulunduk.

Eş Durumundan Geçenlerden Sağlık Raporu İstenmesi

Eş durumu mazereti dolayısıyla hizmet sınıfı değiştirilerek Genel İdare Hizmetleri sınıfına atanan emniyet mensuplarının silah ruhsatı müracaatlarında kendilerinden sağlık raporu talep edilmemesi için Emniyet Genel Müdürlüğünden talepte bulunulmuştur.

Operasyon Tazminatı Ödenmesi

Personele Operasyon Tazminatı ödemesi yapılan illerde, aynı hayati riski taşıyan sivil memurlara da ödeme yapılması talebimiz.

Senelik İzinlerin Kapatılması

Bazı dönemlerde EHS Sınıfının senelik izinlerinin kapatıldığı dönemlerde , sivil memurlarında izinlerinin kapatıldığı müşade edilmiştir. Konu hakkında yeknesaklığın sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne talebimizi ilettik.

Serbest Kılık Kıyafet Eylemi

Sendikamız yönetim kurulu almış olduğu karar ile, üyelerimizin dilediği kıyafet ile görevlerini yerine getirmesi amacıyla almış olduğu sivil itaatsizlik kararı.

Yıllık Kontrol Muayenesi

Psikiyatrik hastalıkları bulunan memurların her yıl kontrol muayenesine gönderilmesi ve arkadaşlarımızın bu hususta yaşadığı zorluklar sebebiyle bu uygulamaya son verilmesi amacıyla talebimizi İçişleri Bakanlığına bildirdik.

Arazi Tazminatı Ödenmesi

Tekniker kadrosunda görev yapan memurlara ödenmesi gereken Arazi Tazminatı ile ilgili yaşanan aksaklıları dile getirdik.

Lojman Tahsisinde Yaşanan Olumsuzluklar

Teşkilatımızın Lojman Yönergesinde hangi hizmet sınıfına ne oranda tahsis yapılacağı teferruatıyla gösterilmiştir. Buna rağmen illerimiz bu ayrıntılara dikkat etmeden keyfi uygulamalar yaptığı görülmektedir. uygulamada yeksenaklığın sağlanması amacıyla Emniyet Genel müdürlüğüne talebimizi ilettik.

GİH Adli Birimde Çalışamaz

Polis memurunun İdari kısımlarda görev yaparken adı üstünde Genel İdari Hizmetler Sınıfı memurun Adli Birimlerde çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmesi talebimizi gerekçeleriyle Cumhurbaşkanlığı’na bildirdik.

Özel Hizmet Tazminatı

Emniyet Teşkilatı içerisinde büro hizmetlerinde görev yapan polis memuru ile aynı büro içerisinde aynı işi yapan sivil memurun özel hizmet tazminatı katsayısı arasındaki farkın giderilmesi için talebimizi ilettik.