Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak göreve başlayan ancak genellikle sağlık yada eş durumu sebebiyle hizmet sınıfı değiştirilerek GİH Sınıfına aktarılan personel Görevde Yükselme Sınavı ile kendilerine de yükselme hakkının verilmesini talep ediyor.

Emniyet Teşkilatında Görevde Yükselme
Emniyet Teşkilatı kendine özgü 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı kanunu ile yönetilmekle birlikte bu kanun bütünüyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı merkezli bir anlayışla yazılmış, bu katı tutumdan ise hiç bir zaman vazgeçilmemiştir bazı istisnalar dışında nedir bu istisnalar; Örneğin Emniyet Genel Müdürü, bu makama atanan kişiler Mülki Amir Sınıfı olan Valiler olduğu, son yıllarda ise bazı daire başkanlıklarına açıktan atama ile görevlendirmelerin yapıldığı görülmüştür, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke’nin mesleğinin muhabirlik olduğu ve bu göreve 2020 yılında atanarak halen görevde olduğu hepimizin malumudur. Bir başka daire başkanlığı EGM İnşaat Emlak Daire Başkanlığı bu dairenin başkanlığına ise 2019 yılında İnşaat Mühendisi Ahmet Nehar Poçan’ın atanmıştır.

Levent EKE

Görevde Yükselme Herkesin Hakkıdır

Yukarıda örneklerini vermiş olduğumuz gibi Emniyet Genel Müdürü ve daire başkanları bizim için Egm görevde yükselme adına güzel ve emsal teşkil edecek birer örnektir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan diğer genel müdürlüklerin GİH Memurları her türlü yükselme sınavına girerek Şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı gibi hiyerarşi ile yükselirken maalesef bu husus EGM de bazı istisnalar hariç Emniyet Hizmetleri Sınıfına hak olarak görülmüş ve onların tekeline bırakılmıştır. EGM de görev yapan GİH memuru neden Şube müdürü olamıyor hiç bir izahı olmayan bir çıkmaz. Bir muhabir daire başkanı olarak atanırken teşkilatta görev yapan GİH Memurlarına ŞEF kadrosu dahil açılmamaktadır. Sayın Levent EKE 4 yıldan bu yana görevini layıkıyla yerine getirdiği içim halen görevinin başındadır. Demek ki teşkilatta yönetici olmak için illa ki rütbeli bir polis olmaya gerek yok bunun en güzel ve canlı örneği Medya ve Protokol Daire Başkanı ve İnşaat Emlak Daire Başkanıdır.

Ahmet Nehar Poçan

Egm Görevde Yükselme Konusunda Duyarlı Olmalıdır
Yukarıda bahsettiğimiz gibi Emniyet Teşkilatı hiç bir zümrenin ve kişinin tekelinde olmayan güzide bir kurumumuzdur. Herkes liyakatı ölçüsünde her göreve atanma hakkına sahiptir. Ama birilerinin tekilatı ancak kendi tekelinde görerek sadece istediği makamlara istediği kişileri sınavsız bir şekilde ataması ise vicdanları yaralayan kabul edilemez olaylardır. Her ne kadar yöntem olarak yanlış atamalar olsada en azından teşkilatın Emniyet Hizmetleri Sınıfının tekelinde olmadığını görmek açısından umut verici hadiselerdir. Emniyet Teşkilatında görev yapan GİH memurları kimsenin lütfu yada referansı ile bir yerlere gelmemiş kendi bileklerinin hakkı ile bu görevlere atanmışlardır. Yine aynı liyakatları nispetinde Görevde yükselme Şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı olmakta en doğal ve tabi haklarıdır. EGM görevde yükselme konusunda duyarlı olmalı ve GİH memurlarının önünü açmalıdır.