Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Eş Durumu İle Gih
Polis Eş Durumu İle Gih

Eş durumu ile gih sınıfına geçiş nedir detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Emniyet Teşkilatında eşleri çakılı kadro olarak görev yapan yani görev yaptığı birimiz başka bir biriminde görev yapma olanağı bulunmayan yada özel sektörde çalıştığından dolayı görev yerlerinin değiştirilmesi mümkün olmayan polis talep etmesi halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanmaktadır. Bu husus Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 39. Maddesinde eş durumu ile gih olarak düzenlenmiştir.
Eşinizin belirttiğiniz işte en az bir yıl sigortalı olması Sgk Dökümü ile bunu sunmanız isteniyor. Bu şartları tamamlarsanız Gih sınıfına geçiş için başvuru yapabiliyorsunuz. Başvurulara ret verilmesine sebep olan hususlarda genel olarak şunlar:

Görev süresinin dolmamış olması; 2. Bölge de görev sürenizi doldursanız da 1. Bölgeye Gih sınıfı olarak atama istemiş olmanız, EGM öncelikle eş mazereti ile bu ile atamanızın olmasını daha sonra görev süresi bitimi ile başvuru yapmanızı istiyor. Buradaki tek istisna talep ettiğiniz ilin atanamayacağınız sizin ya da eşinizin nüfusa kayıtlı olduğu, Büyükşehir kapsamında olmayan il olması bu durumda o ile başka türlü gitme şansınız bulunmadığından geçişiniz oluyor. Eşinizin çalıştığı kurumun EGM ile yaptığı yazışmada size verdiği tayin yoktur yazısı ile aynı minvalde cevap vermemesi. EGM geçici görevli atanabilme durumlarında ve o illerdeki şubelerimizde kadro var ise ataması yapılır tarzı dönüşlerde de ret veriyor.

2. Bölgeden 1. Bölge atamalarında daha önceki 1. Bölge sürelerinizi kale alınmıyor. Tayin olunan yeni ilin süresinin dolmayışı. Bulunduğunuz ilin görev süresini tamamlasanız da eşinizin bulunduğu ilin 2. Bölge ili olması. Sizin o ile Gih sınıfı Sivil memur olarak atanmanızın şartı 1. Bölge de görev sürenizi doldurmanız ve eşinizin işinin bulunduğu ilin 2. Bölgede bulunmaması ve zorunlu 2. Bölge görevini ifa edemeyecek olmanız. Eş durumundan Gih sınıfına geçiş yaparak Sivil Memur olarak atanmayı atama yer değiştirme yönetmeliğindeki 39. Madde düzenler.
Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma
Madde 39 – (Değişik:RG-17/3/2022-31781-CK-5306/26 md.) Polisin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir.
Birinci fıkra kapsamında sınıf değiştirenler, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamaz.

Hukuksuz Uygulama ve Mağduriyet

Anayasamızın 128. Maddesinde açıkça memurların özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin kanun ile yapılmasına hükmedilmiş olsa da yine teşkilatımız klasik olarak bu durumu Anayasaya aykırı bir şekilde yönetmelik ile düzenlemiştir. Oysa eşinin tayini mümkün olmayan durumlarda polislerin İdari Polis bölümüne aktarılması seçeneğinin de sunulması en hukuki ve doğru istihdam olacaktır. Mevcut durumda eşi kamu kurumlarında çalışanlar ve hatta özel sektörde çalışanlar dilekçe ile GİH Sınıfına geçiş için başvurarak olumlu sonuçlar almaktadır. Polis eş durumu ile GİH Sınıfına geçince maaşında ortalama yüzde 20 lik bir düşüş yaşamakla birlikte yıpranma olarak bilinen Fiili Hizmet Zammından mahrum kalmaktadır. Kendi memleketinde çalışıp şark görevi zorunluluğu da yoktur. GİH Sınıfına geçen bir polis sendika üyesi de olabilmektedir.

Eş Durumu İle Gih

Eşinin görevi nedeniyle polis memuru iken sınıf değiştirerek eş durumu ile gih sınıfına geçen sendikamız yöneticilerinden Sayın İsmail Ekici’nin bu süreçte yaşadıklarını kaleme aldığı yazısını bu Link‘e tıklayarak okuyabilirsiniz.
Daha fazla soru ve görüşleriniz için İletişim formu doldurarak yada Anasayfamızda bulunan Whatsapp gruplarımıza katılabilirsiniz. Üzerinde tartışılmasını istediğiniz konular ve sizin durumunuzda olan insanlar ile görüşlerinizi paylaşmak için web sitemiz forum bölümünde üye olarak başlık açabilir, mevcut başlıklara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca bu yazıya göz atabilirsiniz