Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Polis memurunun İdari kısımlarda görev yaparken adı üstünde Genel İdari Hizmetler Sınıfı memurun Adli Birimlerde çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmesi talebimizi gerekçeleriyle Cumhurbaşkanlığı’na bildirdik.