Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Üyelerimiz tarafından Sendikamıza sınıf değişikliği sonrası Gih Olan Polisin Askerlik durumunun nasıl şekilleneceğine ilişkin sorulara yönelik bu yazı dizimizde polis ve Gih Memuru Askerlik Yapar mı? Bu konulara açıklık getireceğiz.

Polisin Askerlik Muafiyeti;

08.02.2011 tarih ve 27842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 7. Maddesinde “Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.
Birinci fıkra kapsamındakilerden Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.

Gih Olan Polisin Askerlik

Gih Olan Polisin Askerlik Yapma Durumu?
Mezkûr mevzuat hükümleri gereği 10 yıl dolmadan sağlık veya eş durumundan dolayı Emniyet Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılan personelin askerlik işlemleri başlar. G.İ.H. kadrosuna geçişi tamamlanan meslektaşlarımızın hizmet sınıfı değişikliği bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Asker Alma Genel Müdürlüğüne bildirilmekte ve askerlik işlemleri başlatılır.

Gih Olan Polisin Askerlik Süreci
E-devlet Askerlik Durum Sorgulama Sistemine GİH kadrosuna geçildikten sonra “askerlik şubesi ile iletişime geçin” şeklinde bilgi notu düşecektir. Bu bildirimi gördüğünüzde veya yoklama tarihli bilgi sorgulama sistemine düştüğünde bulunduğunuz askerlik şubesi ile mutlaka iletişime geçmelisiniz. Askerlik işlemlerinden önce yoklama süreci vardır. Askere alınacak mesai arkadaşlarımız yoklama işlemlerini E-devlet’te bulunan ASAL YOKLAMA İŞLEMLERİ kısmında hastalık ve benzeri sağlık bilgilerini de belirterek yapmalıdır. Bu süreç tamamlandıktan sonra askerlik sağlık kontrolü için en yakın sağlık merkezine gitmeniz ve Sağlık kontrolünden sonra kronik bir hastalığınız mevcut değilse “askerliğe elverişlidir” raporu verilmekle birlikte İlgili karar sistem üzerinden askerlik şubenize gönderilir.
Yoklama işlemleri sonrası 6 ay askerlik hizmeti veya maddi imkânınız mevcut ise bedelli askerlik durumlarından birini seçme hakkınız vardır. Milli Savunma Bakanlığı, celp dönemlerinde askere alım duyurusu yapar. Buna göre celp dönemlerini Şubat, Mayıs Ağustos ve Kasım aylarında yayınlar. Celp döneminde askere sevk edilecek olan personelin E-devlet üzerinden sevk belgesi çıktısını mutlaka alması ve Sevk belgesi askerlik hizmetine teslim olurken askeri birliğe verilir.

10 yılını doldurmadan gih olan polis

Askerlik Dolayısıyla Ücretsiz İzin;
Celp döneminde askerlik yeri açıklanan mesai arkadaşlarımızın vatani görevlerini yaparken Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesinim (g) bendi uyarınca askerlik süreci boyunca ücretsiz izinli sayılacağı belirtilmiştir. E-devlet’te celp dönemi belli olan mesai arkadaşlarımızın sevk evrakını temin edebileceği tarih aralığı da yazar. Belirtilen tarihlerde E-devlet üzerinden mutlaka 2 adet Askere Sevk Evrakı alınmalıdır. Askerlik işlemleri için Personel Şube Müdürlüğüne hitaben D.M.K. 108/g maddesi gereği askerlik görevinizi yerine getireceğinizi belirten ve ücretsiz izne ayrılmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe yazmanız;. Dilekçenizin ekinde mutlaka Askerlik Sevk Evrakını sunmalısınız. Ücretsiz izin talebinizin reddedilmesi söz konusu değildir ve sevk tarihinin başladığı günün bir gün öncesinde ücretsiz izin olurunuz size tebliğ edilir ve kurum kimliğiniz sizden alınır. Askerlik bittikten sonra bir ay içinde mutlaka kurumunuzda başlama yapmalısınız. Ücretsiz izne ayrıldıktan sonra tarafınıza peşin ödenen aylık maaşın görev yapmadığınız gün karşılığını defterdarlığa giderek geri ödemeniz istenir.

Kronik Hastalığı Olanların Askerlik Durumu;
Kronik rahatsızlıklar nedeni ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılan mesai arkadaşlarımızın yoklama aşamasında mutlaka almış oldukları D Dilim Raporunu ve kullanmış oldukları ilaçları/ilaçlara ait reçeteyi ve SGK maluliyet kararını talep edilmesi durumuna karşı yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Askerlik başvurusu yaparken sağlık bilgileri kısmında kronik rahatsızlığınızı belirtmelisiniz. Sağlık kuruluşuna gittiğinizde doktorunuza D Dilimi Raporunuzu, ilaç dökümünüzü ve SGK kararını mutlaka sununuz. Bu aşamada doktorunuz tarafından Askerlik Sağlık Kuruluna sevk edileceksiniz ve hastalığınızın bulunduğu branş doktoru tarafından ön muayeneniz yapılacaktır. Muayenede mutlaka belirtmiş olduğumuz evrakı doktorunuza gösteriniz.

Askeri Sağlık Kurulunda hastalığınızı belirtip raporlarınızı sunduktan sonra üç seçenek karşınıza çıkar;
1) Askerliğiniz 1 yıl ertelenir, bu durum 3 yıl tekrar ertelenir ve 3 yılın sonunda “askerliğe elverişli değildir veya askerliğe elverişlidir” kararı.
2) “Askerliğe elverişlidir” kararı,
3) “Askerliğe elverişli değildir” kararı,
“Askerliğe elverişli değildir” kararı sonrası tarafınıza herhangi bir rapor verilmez, raporlarınız sistem üzerinden askerlik şubenize ulaşır.
Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarda D Dilimi alan mesai arkadaşlarımızın, D Dilim Raporlarının bir nüshasını temin etmeleri askerlik işlemlerinde yarar sağladığı bir gerçektir.
Emniyet Teşkilatı Sendikası ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizleri bilgilendirmeye devam edecektir.