Emniyet Teşkilatı Sendikası

Eş Durumundan Geçişlerde Yaşanılan Sıkıntılar

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 39. maddesinin gözden geçirilerek eş durumu nedeniyle yapılan hizmet sınıfı değişikliklerinde personele kolaylık sağlanması için @tcbestepe Makamından talepte bulunulmuştur.

Operasyon Tazminatı Ödenmesi

OPERASYON TAZMİNATI HAKKIMIZDIR Personele Operasyon Tazminatı ödemesi yapılan illerde, aynı hayati riski taşıyan sivil memurlara da ödeme yapılması talebimiz 

Senelik İzinlerin Kapatılması

SENELİK İZİNLER KEYFİ OLARAK KAPATILAMAZ Bazı dönemlerde EHS Sınıfının senelik izinlerinin kapatıldığı dönemlerde , sivil memurlarında izinlerinin kapatıldığı müşade edilmiştir. Konu hakkında yeknesaklığın sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne talebimizi ilettik.

Serbest Kılık Kıyafet Eylemi

KILIK KIYAFET UYGULAMASI KARARI Sendikamız yönetim kurulu almış olduğu karar ile, üyelerimizin dilediği kıyafet ile görevlerini yerine getirmesi amacıyla almış olduğu sivil itaatsizlik kararı 

Yıllık Kontrol Muayenesi

Yıllık kontrol muayenesi zulmü Psikiyatrik hastalıkları bulunan memurların her yıl kontrol muayenesine gönderilmesi ve arkadaşlarımızın bu hususta yaşadığı zorluklar sebebiyle bu uygulamaya son verilmesi amacıyla talebimizi İçişleri Bakanlığına bildirdik.

Arazi Tazminatı Ödenmesi

ARAZİ TAZMİNATI YAŞANAN AKSAKLIKLAR Tekniker kadrosunda görev yapan memurlara ödenmesi gereken Arazi Tazminatı ile ilgili yaşanan aksaklıları dile getirdik.

Lojman Tahsisinde Yaşanan Olumsuzluklar

LOJMAN TAHSİSİNDE HER SINIFIN ORANI VARDIR Teşkilatımızın Lojman Yönergesinde hangi hizmet sınıfına ne oranda tahsis yapılacağı teferruatıyla gösterilmiştir. Buna rağmen illerimiz bu ayrıntılara dikkat etmeden keyfi uygulamalar yaptığı görülmektedir. uygulamada yeksenaklığın sağlanması amacıyla Emniyet Genel müdürlüğüne talebimizi ilettik.

GİH Adli Birimde Çalışamaz

gih memuru adli birimde çalışamaz Polis memurunun İdari kısımlarda görev yaparken adı üstünde Genel İdari Hizmetler Sınıfı memurun Adli Birimlerde çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmesi talebimizi gerekçeleriyle Cumhurbaşkanlığı’na bildirdik.

Özel Hizmet Tazminatı

SİVİL MEMURLARIN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI SORUNU Emniyet Teşkilatı içerisinde büro hizmetlerinde görev yapan polis memuru ile aynı büro içerisinde aynı işi yapan sivil memurun özel hizmet tazminatı katsayısı arasındaki farkın giderilmesi için talebimizi ilettik.