Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !
 2014 yılında Anayasa Mahkemesinin 4688 Sayılı Kanunun sendika kurabilecek kamu görevlilerinin düzenlendiği maddesinin kısmi iptali ile Emniyet Teşkilatında, EHS harici personele sendika kurma hakkının önünü açmasıyla birlikte kurumumuz bünyesinde güçlü ve etkili bir sendikacılık oluşumu kurulamamıştır, bunun neticesinde kurum içerisinde büyük sendikalar ve askeri personelin kurduğu sendikalar hakim olmuş, Teşkilatımız bünyesinde kurulan sendikalar ise çeşitli nedenler ile kapanmışlardır, teşkilatın sendikasızlık bakımından sahipsiz olmasının doğal sonucu olarak sorunlarımız dile getirilmemiş ve idare ile memur arasında kurumsal bir bağ kurulamamıştır. Bu eksikliğin acısını derinden hisseden ve her zaman mağduriyetini yaşayan teşkilatımız memurları İsmail Okumuş’un çabaları ile bir araya gelmişler ve 8 Mart 2022 tarihinde Ankara Valiliğine vermiş oldukları kuruluş evrakları ile Emniyet Teşkilatı Sendikasının tüzel kişilik kazanmasına vesile olmuşlardır.
Kurucu Yönetim Kurulumuz
İsmail OKUMUŞ
Genel Başkan
Ankara
Bülent ARSLAN
Genel Sekreter
Samsun
Akif DEMİRCİOĞLU
Genel Bsk. Yrd.
Konya
Hayrettin UĞUR
Genel Bsk. Yrd.
İstanbul
İmran BAĞLICAK
Genel Bsk. Yrd.
Ankara
Erdoğan SEVGİLİ
Genel Bsk. Yrd.
Yozgat
Ahmet ÖZ
Genel Bsk. Yrd.
Bursa
Erdoğan Sevgili - İmran Bağlıcak - İsmail Okumuş - Akif Demircioğlu - Bülent Arslan - Hayrettin Uğur - Ahmet Öz
8 Mart 2022 - Ankara Valiliği Girişi
aa
Akif Demircioğlu ve Ahmet Öz
8 Mart 2022
ab
Erdoğan Sevgili
8 Mart 2022
Ahmet Öz
8 Mart 2022
8 Mart 2022
Karar Defteri 1 Nolu Karar Yazılırken
8 Mart 2022
İmran Bağlıcak -- Kenan Ant -- İsmail Okumuş -- Hayrettin Uğur
8 Mart 2022