Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Teşkilatımızın Lojman Yönergesinde hangi hizmet sınıfına ne oranda tahsis yapılacağı teferruatıyla gösterilmiştir. Buna rağmen illerimiz bu ayrıntılara dikkat etmeden keyfi uygulamalar yaptığı görülmektedir. uygulamada yeksenaklığın sağlanması amacıyla Emniyet Genel müdürlüğüne talebimizi ilettik.