Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Sivil emniyet mensuplarının senelik izinlerinin olağanüstü dönemler haricinde kapatılmaması ve buna ilişkin usul ve esaslar ile serbest kılık kıyafetle işyerine gidilmesine yönelik birtakım kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kaldırılması için OMBUSMANLIK’a başvuruda bulunduk.