Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Personele Operasyon Tazminatı ödemesi yapılan illerde, aynı hayati riski taşıyan sivil memurlara da ödeme yapılması talebimiz.