Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Polis Hastalık Dilimleri;
Açıklama; Emniyet teşkilatı sendikamızın üyesi olan Sivil memur personelimizin ve Emniyet Hizmetleri sınıfından hastalıkları nedeni ile Genel idari hizmetler sınıfına aktarılan personelin faydalanması ve uygulamada yaşanan hak kayıplarının ve mağduriyetlerinin bilinmesi için Genel Başkan Yardımcımız Sn. Akif Demircioğlu tarafından kaleme alınmıştır.
Faydalı olması dileğiyle.

polis hastalık dilimleri
Bize yöneltilen C dilimi polis nasıl çalışır sorusu üzerine bu içeriği oluşturma gereği duyduk. Emniyet Teşkilatına polis olarak atanmak isteyen adaylar ve polis olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri esnasında fiziki ve ruhsal çalışma yeterliliklerinin belirlendiği Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği bulunmaktadır. Yönetmelikte Hastalıklar A,B,C,D ve E olmak üzere sınıflandırılmıştır. Hastalıkların hangi dilimlerde olduğuna sadece tam teşekküllü devlet hastanelerinde ve ancak heyet raporu ile karar verilebilir.

Polis Hastalık Dilimleri Nelerdir

A ve B Dilimi
A ve B hastalık diliminde bulunan bir polis temel olarak bütün görevlerde hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın çalışmaya devam eder. Bu dilim için özel bir düzenleme veya çalışma saati uygulanmaz. Aklınıza her ikisi de aynı özelliklere sahip ise peki neden A ve B dilimi olarak iki dilim vardır sorusu gelebilir, bunun cevabı ise  Polis okullarına öğrenci olarak atanabilmek için A dilimi olmak şartı bulunmaktadır. B dilimi ise yalnızca polis olarak görev yapmakta olanları ilgilendiren bir hastalık dilimidir. Özetle A dilimi polis okuluna öğrenci olarak girebilmenin temel şartıdır ve polis okulu öğrenci adaylarını ilgilendiren bir dilimdir. peki B Dilimi Polis Olabilir mi? Hayır, polis okuluna girişin temel sağlık şartı A dilimi olmaktır.

c dilimi polis

C Dilimi
C Dilimi ise yalnızca halen görevde bulunan polisi ilgilendirmekte olup kişinin hastalığının tedavi süresince uygulanmaktadır. Mevcut hastalığınız hakkında kesin bir karar vermeden önce hekimlerin, kişiyi bir süre tedavi etmek yada gözlemlemek için uyguladığı bir dilimdir. Bu dilimin en temel amacı kişinin hastalığının tedavi edilmesi yada tedavi sürecine nasıl bir tepki verdiğini gözlemlemek içindir. C Diliminin bir diğer adı Tedavi Dilimidir.
C diliminde, yani tedavi diliminde bulunan bir personelin hastalığının olumlu yönde seyir etmesi için görev yaptığı birim amirleri tarafından azami özen gösterilmesi, bu yönde personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutabileceği yerlerde istihdam edilmeli, bedenen zorlanacağı görev ve çalışma saatlerinden kaçınılması gerekir. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde C diliminde bulunan personele görev ve çalışma saatleri açısından pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine hükmedilmiştir.
Amirlerin, C Diliminde bulunan bir memur için keyfi tutumlar sergilememesi, tıbbi açıdan kişiyi zorlayacak ve tedavi sürecini sekteye uğratacak davranışlardan kaçınması bir zorunluluktur. C dilimi polis gih memuru olabilir mi? Olamaz, Gih olmak için D Dilimi olmak şartı bulunmaktadır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği 16. maddesinin 5. fıkrası

a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir. Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.

b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.

c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.

C Diliminde bulunan personel bu dilimde ancak hastalığının tedavisi devam ettiği süre boyunca kalabilir, doktoru tarafından uygulanan tedavi süreci sonunda sağlık kurulu tarafından hakkında nihai karar verilerek diğer dilimlere aktarımı yapılır.
C dilimi polis memleketinde çalışabilir mi? polisin kendi memleketinde çalışma şartları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. hastalık dilimi ile konunun alakası bulunmamaktadır.

d dilimi polis
D Dilimi
Hakkında D diliminde bulunduğuna dair heyet raporu düzenlenen polis, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği 16. maddesine göre Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamayacağına hükmedilmiştir. D Dilimi hastalığı onaylanan kişiye iki seçenek sunulur. Bunlar;

– Malulen emeklilik (10 yıl öncesine ait sigorta girişi ve 1800 gün prim şartı ile)
– GİH memuru olmak seçeneği.

Personel bu iki seçenekten birini seçerek yoluna devam eder. Bu dilimle alakalı  Linke tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İdari polis; D dilimi sürecinde idari polislik konusu en büyük sorun haline gelmiştir, zira idari polislik sadece görevin etki ve tesiri ile meydana gelen hastalıklar neticesinde verilmekte ve bu haktan mahrum bırakılan polis maddi ve manevi olarak büyük hak kayıpları yaşamaktadır.
📍Hukuki ve insani hiç bir izahı olmayan bir başka husus burada karşımıza çıkmaktadır, psikiyatrik hastalıklar hariç olmak üzere görevin etki ve tesiri olmasa bile, Amir sınıfı personele idari polislik bir hak olarak sunulurken, polis memuru ve Çmb personele bu hak sunulmayıp doğrudan Gih memuru yapılmaktadır. Kanunla yapılması gereken düzenlemenin, bizzat konunun muhatabı idari makamlar tarafından yönetmelik ile yapılmasının en acımasız ve yıkıcı sonuçlarını burada açıkça görüyor ve yaşıyoruz.
Polis Hastalık Dilimleri’nden D dilimini kabul etmeyen personel 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir. Bu konuda Emniyet Teşkilatı Sendikası her zaman sizlere hukuki destek verir. Polis Memurunun sağlık gerekçeleri ile D dilimi rapor verilerek, bir yönetmelik hükmü ile hizmet sınıfının değiştirilmesi Emniyet Teşkilatı Kanunu 4. maddesine açıkça aykırıdır. Polis memuruna kanunla verilen hak(hizmet sınıfı) ancak kanunla geri alınabilir. Ne yazık ki geldiğimiz noktada teşkilatımız hukuksuz bir şekilde kanunla değil, yönetmelikle işlerini yürütmektedir.
⚠️ 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 4. maddesinin 3. fıkrası; “Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.”
Bu kanun hükmü Sağlık Şartları Yönetmeliğinin dayanak maddesi olmakla birlikte, sağlık gerekçesi ile ancak polisin hizmet bölümünün değiştirilebileceğine hükmetmiştir, hizmet bölümleri ise aynı kanunun 8. maddesinde Adli, İdari ve Siyasi olmak üzere üç kısıma ayrılmıştır. Görüldüğü üzere kanun hükmü sınıf değişikliğinden hiç bahsetmemektedir. D dilimininin kanuna aykırı hukuksuz dayatmalarını kabul etmeyen personel 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.
Vazife malüllüğü ve idari polislik hakkında bilgi almak için; ➡️ Polis Vazife Malülü
yazımızı okuyabilirsiniz.

e dilimi polis
E Dilimi
Hakkında bu hastalık diliminde bulunduğuna dair heyet raporu düzenlenen bir polis, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Polis Hastalık Dilimleri ne göre Emniyet Teşkilatının hiç bir kademesinde görev yapamaz ve şartları oluşmuşsa malulen emekliliğe (En az 10 yıl öncesine ait sigorta girişi ve 1800 gün prim) sevk edilir. Şartlar oluşmamış ise memuriyetten ilişiği kesilir. Bu dilimle alakalı ➡️  Linke tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Polis Hastalık Dilimleri’nden E dilimini kabul etmeyen personel 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir. Bu konuda Emniyet Teşkilatı Sendikası size her zaman hukuki destek verir

Daha fazla soru ve görüşleriniz için ➡️ İletişim formu doldurarak yada Anasayfamızda bulunan Whatsapp gruplarımıza katılabilirsiniz. Üzerinde tartışılmasını istediğiniz konular ve sizin durumunuzda olan insanlar ile görüşlerinizi paylaşmak için web sitemiz forum bölümünde üye olarak başlık açabilir, mevcut başlıklara görüşlerinizi yazabilirsiniz.
Bu yazı Emniyet teşkilatı sendikamızın üyesi olan Sivil memur personelimizin ve Emniyet Hizmetleri sınıfından hastalıkları nedeni ile Genel idari hizmetler sınıfına aktarılan personelin faydalanması ve uygulamada yaşanan hak kayıplarının ve mağduriyetlerinin bilinmesi için kaleme alınmıştır.

Akif DEMİRCİOĞLU
Genel Başkan Yardımcısı
28/08/2022