Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak her bir üyemizin ve çalışma arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak için 7 gün 24 saat azimle sendikacılık faaliyetleri yürütmekteyiz. Sizlerin haklarını elde edebilmek ve yalnız olmadığınızı hissettirebilmek için; Sendikamız mücadelesine devam etmektedir. Eğitim, Sağlık ve Sosyal İşler Başkanlığı olarak psikolojik rahatsızlıklarda polis vazife malülü konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Polislik En Stresli Mesleklerin Başında Gelmektedir
Emniyet Teşkilatımızın iş tanımında yapılan işin zorluğu, saldırı, patlama, terör olayları, stres, travma oluşturabilecek olayların var olduğu bilinmektedir. Mesai arkadaşlarımızın birçoğunun yapmış olduğu işin sonucunda psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riski diğer kamu personellerine oranla oldukça fazladır ve psikolojik tedaviye ihtiyaç oranı her geçen gün artmaktadır. Sendikamızdan, bu süreci tamamlamış, süreç içinde olan veya sürece başlamak isteyen personellerimiz tarafından yoğun bir şekilde bilgi paylaşımı istenilmekte ve süreç hakkında yardım talep edilmektedir. Sendikamız her zaman sizlerin sağlığı için bu konuda uzman üyeleri ile sizlerin taleplerine en hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verme arzusu ile hareket etmektedir. Özellikle yapılan görüşme ve bu süreci yaşayan ve sendikamıza üye olan değerli üyelerimiz ile yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda, psikiyatrik rahatsızlıklarda vazife maluliyeti hususunda mesai arkadaşlarımızın bilgi sahibi olmadığı anlaşılmıştır.

polis vazife malulu

Polis ve Vazife Malullüğü
Polis vazife malulu polisin görevlerini yapmaktayken gerek görevlerinin çeşitli sebepleri ve tesiri ile gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede malul olmaları veya hayatını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir statüdür. İlgili tanım değerlendirildiğinde mesleğin etkisi ve tesiri ile yaşanılan yaralanmalar, hastalıklar veya psikolojik hastalıklar vazife maluliyeti kapsamında girmektedir. Burada özellikle psikolojik rahatsızlıklar üzerine değerlendirmelerimizi sunmak istemekteyiz. Emniyet Teşkilatı’na girerken sağlık raporu ile sağlıklı olduğumuzu ispatlayarak memuriyet hayatına adım atmış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz işin psikolojik travmalara neden olabileceği bilinmektedir ve psikolojik rahatsızlıklar, fiziksel rahatsızlıklar veya yaralanmalar bir anda meydana gelmemekte, yıllar sonra ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.
Çalışma arkadaşlarımızdan bir kısmı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı D dilimi; kapsamına girmekte ve kendilerine adi maluliyet verilerek hizmet sınıfı değişikliği yapılmaktadır. Fakat tedavi sürecinde vazifenin etkisi ve yapılan işin yahut görevin hastalıktaki rolü göz ardı edilmektedir. Bu hususlar dikkate alınmadığı için birçok mesai arkadaşımız sivil memur olarak atanmakta ve fakat polis vazife malülü haklarından yararlandırılmamaktadır,

Hastalığın, Görevin Tesiri İle Meydana Geldiği Mutlaka Rapora Yazılmalıdır
Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak özellikle psikiyatrik takip sürecinde mesleğinizin veya görevinizin hastalığınıza neden olduğun düşünüyorsanız bu hususu mutlaka hekiminiz ile paylaşınız. Doktorunuz ile yapılan tedavi sürecinde mesleğin etkisi veya tesiri ile hastalığa yakalandığınız kanaati oluşur ise mutlaka son durum ve dilim belirtir raporunuzda örneğin; “22.01.2023 tarihinde yaşamış olduğu terör saldırısı sonucunda ETSŞY EK-3-11 D maddesinde
belirtilen Kronik Depresyon Bozukluğuna yakalandığı anlaşılmıştır.” şeklinde bir ifadenin sağlık kurulu raporunda yazılmasını temin edin. Yapılacak değerlendirme sonrası vazife malullüğü statüsünün S.G.K. tarafından verilmesi söz konusu olabilecektir. Bu sizin hakkınız,
haklarınızı siz takip etmezseniz, idare bazen sizin lehinize olan hususları göz ardı edebilir ve birtakım mağduriyetler yaşamanız söz konusu olabilir. Yukarıda açıkladığımız hususlar sizlerin geleceği için önem arz etmektedir.

Emniyet Teşkilatı Sendikası her şart ve koşulda sizlerin yanında olmayı sürdürecektir.