Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Bazı dönemlerde EHS Sınıfının senelik izinlerinin kapatıldığı dönemlerde , sivil memurlarında izinlerinin kapatıldığı müşade edilmiştir. Konu hakkında yeknesaklığın sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne talebimizi ilettik.